Bảng giá sửa chữa Apple (iPhone, iPad, Apple Watch)

Báo giá dịch vụ sửa chữa tổng hợp tất cả các dòng máy của Apple

Dưới đây là báo giá chi tiết các dịch vụ sửa chữa các thiết bị Apple iPhone, iPad, Watch lấy ngay tại Hà Nội của Gia Huệ Mobile. Quý khách có thể theo dõi trực tiếp quá trình sửa chữa thay thế tại cửa hàng. Báo giá chi phí sửa chữa đã bao gồm công thay thế, sửa chữa và bảo hành nên khách hàng không cần trả thêm chi phí nào khác. Cam kết sản phẩm linh kiện chính hãng với chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng.

báo giá sửa chữa apple iphone

giá thay mặt kính iphone

Thay mặt kính iPhone 11 Pro Max:1.800.000đ
Thay mặt kính iPhone 11 Pro: 1.500.000đ
Thay mặt kính iPhone 11: 1.200.000đ
Thay mặt kính iPhone XR: 600.000đ
Thay mặt kính iPhone XS Max: 800.000đ
Thay mặt kính iPhone XS: 600.000đ
Thay mặt kính iPhone X: 600.000đ
Thay mặt kính iPhone 8 Plus: 500.000đ
Thay mặt kính iPhone 8: 400.000đ
Thay mặt kính iPhone 7 Plus: 400.000đ
Thay mặt kính iPhone 7: 300.000đ
Thay mặt kính iPhone 6S Plus: 250.000đ
Thay mặt kính iPhone 6S: 200.000đ
Thay mặt kính iPhone 6 Plus: 250.000đ
Thay mặt kính iPhone 6: 200.000đ
Thay mặt kính iPhone 5SE: 150.000đ
Thay mặt kính iPhone 5C: 150.000đ
Thay mặt kính iPhone 5S: 150.000đ
Thay mặt kính iPhone 5: 150.000đ

giá thay màn hình iphone

Thay màn hình iPhone 11 Pro Max: Liên Hệ
Thay màn hình iPhone 11 Pro: Liên Hệ
Thay màn hình iPhone 11: Liên Hệ
Thay màn hình iPhone XR: 2.800.000đ
Thay màn hình iPhone XS Max: 7.500.000đ
Thay màn hình iPhone XS: 5.500.000đ
Thay màn hình iPhone X: 5.200.000đ
Thay màn hình iPhone 8 Plus: 1.600.000đ
Thay màn hình iPhone 8: 1.200.000đ
Thay màn hình iPhone 7 Plus: 1.500.000đ
Thay màn hình iPhone 7: 650.000đ
Thay màn hình iPhone 6S Plus: 850.000đ
Thay màn hình iPhone 6S: 500.000đ
Thay màn hình iPhone 6 Plus: 750.000đ
Thay màn hình iPhone 6: 450.000đ
Thay màn hình iPhone 5SE: 350.000đ
Thay màn hình iPhone 5C: 350.000đ
Thay màn hình iPhone 5S: 350.000đ
Thay màn hình iPhone 5: 350.000đ

giá thay mặt kính lưng iphone

Thay kính lưng iPhone 11 Pro Max: Liên Hệ
Thay kính lưng iPhone 11 Pro: Liên Hệ
Thay kính lưng iPhone 11: Liên Hệ
Thay kính lưng iPhone XR: 500.000đ
Thay kính lưng iPhone XS Max: 800.000đ
Thay kính lưng iPhone XS: 600.000đ
Thay kính lưng iPhone X: 600.000đ
Thay kính lưng iPhone 8 Plus: Liên Hệ
Thay kính lưng iPhone 8: Liên Hệ

giá thay cảm ứng màn hình iphone

Thay cảm ứng iPhone 11 Pro Max: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 11 Pro: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 11: 1.800.000đ
Thay cảm ứng iPhone XR: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone XS Max: 1.800.000đ
Thay cảm ứng iPhone XS: 1.500.000đ
Thay cảm ứng iPhone X: 1.500.000đ
Thay cảm ứng iPhone 8 Plus: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 8: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 7 Plus: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 7: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 6S Plus: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 6S: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 6 Plus: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 6: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 5SE: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 5C: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 5S: Liên Hệ
Thay cảm ứng iPhone 5: Liên Hệ

giá thay pin iphone

Thay pin iPhone 11 Pro Max: Liên Hệ
Thay pin iPhone 11 Pro: Liên Hệ
Thay pin  iPhone 11: Liên Hệ
Thay pin  iPhone XR: Liên Hệ
Thay pin iPhone XS Max: 800.000đ
Thay pin  iPhone XS: 600.000đ
Thay pin iPhone X: 450.000đ
Thay pin iPhone 8 Plus: 300.000đ
Thay pin iPhone 8: 300.000đ
Thay pin iPhone 7 Plus: 300.000đ
Thay pin iPhone 7: 300.000đ
Thay pin iPhone 6S Plus: 300.000đ
Thay pin  iPhone 6S: 200.000đ
Thay pin iPhone 6 Plus: 250.000đ
Thay pin iPhone 6: 200.000đ
Thay pin iPhone 5SE: 200.000đ
Thay pin iPhone 5C: 150.000đ
Thay pin iPhone 5S: 150.000đ
Thay pin iPhone 5: 150.000đ

giá sửa chữa phần cứng Apple iphone

giá sửa lỗi cảm ứng iphone

Sửa lỗi cảm ứng iPhone X: 800.000đ
Sửa lỗi cảm ứng iPhone 8 Plus: 600.000đ
Sửa lỗi cảm ứng iPhone 8: 600.000đ
Sửa lỗi cảm ứng iPhone 7 Plus: 500.000đ
Sửa lỗi cảm ứng iPhone 7: 500.000đ
Sửa lỗi cảm ứng iPhone 6S Plus: 400.000đ
Sửa lỗi cảm ứng iPhone 6S: 400.000đ
Sửa lỗi cảm ứng iPhone 6 Plus: 400.000đ
Sửa lỗi cảm ứng iPhone 6: 400.000đ

giá sửa lỗi nguồn iphone

Sửa lỗi nguồn iPhone X: Liên hệ
Sửa lỗi nguồn iPhone 8 Plus: Liên hệ
Sửa lỗi nguồn iPhone 8: Liên hệ
Sửa lỗi nguồn iPhone 7 Plus: Liên hệ
Sửa lỗi nguồn iPhone 7: Liên hệ
Sửa lỗi nguồn iPhone 6S Plus: 500.000đ
Sửa lỗi nguồn iPhone 6S: 500.000đ
Sửa lỗi nguồn iPhone 6 Plus: 500.000đ
Sửa lỗi nguồn iPhone 6: 400.000đ

giá sửa lỗi sạc iphone

Sửa lỗi sạc iPhone X: 800.000đ
Sửa lỗi sạc iPhone 8 Plus: 600.000đ
Sửa lỗi sạc iPhone 8: 500.000đ
Sửa lỗi sạc iPhone 7 Plus: 500.000đ
Sửa lỗi sạc iPhone 7: 500.000đ
Sửa lỗi sạc iPhone 6S Plus: 400.000đ
Sửa lỗi sạc iPhone 6S: 400.000đ
Sửa lỗi sạc iPhone 6 Plus: 350.000đ
Sửa lỗi sạc iPhone 6: 350.000đ

giá sửa lỗi usb iphone

Sửa lỗi USB iPhone X: 800.000đ
Sửa lỗi USB iPhone 8 Plus: 600.000đ
Sửa lỗi USB iPhone 8: 500.000đ
Sửa lỗi USB iPhone 7 Plus: 500.000đ
Sửa lỗi USB iPhone 7: 500.000đ
Sửa lỗi USB iPhone 6S Plus: 400.000đ
Sửa lỗi USB iPhone 6S: 400.000đ
Sửa lỗi USB iPhone 6 Plus: 350.000đ
Sửa lỗi USB iPhone 6: 350.000đ

giá sửa lỗi wifi iphone

Sửa lỗi WIFI iPhone X: 800.000đ
Sửa lỗi WIFI iPhone 8 Plus: 800.000đ
Sửa lỗi WIFI iPhone 8: 800.000đ
Sửa lỗi WIFI iPhone 7 Plus: 700.000đ
Sửa lỗi WIFI iPhone 7: 700.000đ
Sửa lỗi WIFI iPhone 6S Plus: 600.000đ
Sửa lỗi WIFI iPhone 6S: 600.000đ
Sửa lỗi WIFI  iPhone 6 Plus: 400.000đ
Sửa lỗi WIFI iPhone 6: 400.000đ

giá sửa lỗi âm thanh (audio) iphone

Sửa lỗi âm thanh iPhone X: 800.000đ
Sửa lỗi âm thanh iPhone 8 Plus: 600.000đ
Sửa lỗi âm thanh iPhone 8: 500.000đ
Sửa lỗi âm thanh iPhone 7 Plus: 500.000đ
Sửa lỗi âm thanh iPhone 7: 400.000đ
Sửa lỗi âm thanh iPhone 6S Plus: 400.000đ
Sửa lỗi âm thanh iPhone 6S: 400.000đ
Sửa lỗi âm thanh iPhone 6 Plus: 350.000đ
Sửa lỗi âm thanh iPhone 6: 400.000đ

giá sửa lỗi hiển thị iphone

Sửa lỗi hiển thị iPhone X: 800.000đ
Sửa lỗi hiển thị iPhone 8 Plus: 600.000đ
Sửa lỗi hiển thị iPhone 8: 500.000đ
Sửa lỗi hiển thị iPhone 7 Plus: 500.000đ
Sửa lỗi hiển thị iPhone 7: 400.000đ
Sửa lỗi hiển thị iPhone 6S Plus: 400.000đ
Sửa lỗi hiển thị iPhone 6S: 400.000đ
Sửa lỗi hiển thị iPhone 6 Plus: 350.000đ
Sửa lỗi hiển thị iPhone 6: 400.000đ

giá sửa lỗi mất đèn iphone

Sửa lỗi mất đèn iPhone X: Liên hệ
Sửa lỗi mất đèn iPhone 8 Plus: Liên hệ
Sửa lỗi mất đèn iPhone 8: Liên hệ
Sửa lỗi mất đèn iPhone 7 Plus: 400.000đ
Sửa lỗi mất đèn iPhone 7: 400.000đ
Sửa lỗi mất đèn iPhone 6S Plus: 400.000đ
Sửa lỗi mất đèn iPhone 6S: 400.000đ
Sửa lỗi mất đèn iPhone 6 Plus: 350.000đ
Sửa lỗi mất đèn iPhone 6: 400.000đ

báo giá sửa chữa apple watch

giá thay kính Apple watch

Thay kính Apple Watch Series 1-38mm: 500.000đ
Thay kính Apple Watch Series 1-42mm: 500.000đ
Thay kính Apple Watch Series 2-38mm: 1.100.000đ
Thay kính Apple Watch Series 2-42mm: 1.100.000đ
Thay kính Apple Watch Series 3-38mm: 1.100.000đ
Thay kính Apple Watch Series 3-42mm: 1.100.000đ
Thay kính Apple Watch Series 4-40mm: 800.000đ
Thay kính Apple Watch Series 4-44mm: 800.000đ
Thay kính Apple Watch Series 5-40mm: 1.000.000đ
Thay kính Apple Watch Series 5-44mm: 1.000.000đ

giá thay pin apple watch

Thay pin Apple Watch Series 1-38mm: 500.000đ
Thay pin Apple Watch Series 1-42mm: 500.000đ
Thay pin Apple Watch Series 2-38mm: 1.100.000đ
Thay pin Apple Watch Series 2-42mm: 1.100.000đ
Thay pin Apple Watch Series 3-38mm: 1.100.000đ
Thay pin Apple Watch Series 3-42mm: 1.100.000đ
Thay pin Apple Watch Series 4-40mm: 800.000đ
Thay pin Apple Watch Series 4-44mm: 800.000đ
Thay pin Apple Watch Series 5-40mm: 1.000.000đ
Thay pin Apple Watch Series 5-44mm: 1.000.000đ

báo giá sửa chữa apple ipad

giá thay mặt kính apple ipad

Thay mặt kính iPad 3: Liên hệ
Thay mặt kính iPad 4: Liên hệ
Thay mặt kính iPad Air 2: 600.000đ
Thay mặt kính iPad Air 3: 800.000đ
Thay mặt kính iPad Pro 9.7: 600.000đ
Thay mặt kính iPad Pro 10.5: 800.000đ
Thay mặt kính iPad Pro 12.9 Gen 1: 1.000.000đ
Thay mặt kính iPad Pro 12.9 Gen 2: 1.500.000đ
Thay mặt kính iPad Pro 12.9 Gen 3: 3.000.000đ
Thay mặt kính iPad Pro 11: 1.200.000đ

giá thay cảm ứng apple ipad

Thay cảm ứng iPad 3: 350.000đ
Thay cảm ứng iPad 4: 350.000đ
Thay cảm ứng iPad Air 2: 700.000đ
Thay cảm ứng iPad Air 3: 1.200.000đ
Thay cảm ứng iPad Pro 9.7: Liên hệ
Thay cảm ứng iPad Pro 10.5: Liên hệ
Thay cảm ứng iPad Pro 12.9 Gen 1: 1.500.000đ
Thay cảm ứng iPad Pro 12.9 Gen 2: 3.800.000đ
Thay cảm ứng iPad Pro 12.9 Gen 3: Liên hệ
Thay cảm ứng iPad Pro 11: 3.000.000đ

giá thay PIN apple ipad

Thay pin iPad 3: Liên hệ
Thay pin iPad 4: Liên hệ
Thay pin iPad Air 2: 550.000đ
Thay pin iPad Air 3: Liên hệ
Thay pin iPad Pro 9.7: 650.000đ
Thay pin iPad Pro 10.5: Liên hệ
Thay pin iPad Pro 12.9 Gen 1: 650.000đ
Thay pin iPad Pro 12.9 Gen 2: Liên hệ
Thay pin iPad Pro 12.9 Gen 3: Liên hệ
Thay pin iPad Pro 11: Liên hệ

bảng giá sửa chữa các hãng khác:

Bảng Giá Sửa Chữa Samsung

Bảng giá sửa chữa Samsung

huawei100

Bảng giá sửa chữa Huawei

oppo100

Bảng giá sửa chữa Oppo

xiaomi100

Bảng giá sửa chữa Xiaomi

sony100

Bảng giá sửa chữa Sony

nokia100

Bảng giá sửa chữa Nokia

vivo100

Bảng giá sửa chữa Vivo

lg100

Bảng giá sửa chữa LG