GIA HUỆ MOBILE
  • 0962.528.528
  • 217 Vũ Tông Phan - Thanh Xuân - Hà Nội
  • T2 - CN: 8:00 - 19:00
Bảng Giá Sửa Chữa Samsung

Bảng Giá Sửa Chữa Samsung

Dưới đây là báo giá chi tiết các dịch vụ sửa chữa điện thoại, máy tính bảng samsung lấy ngay tại Hà Nội của Gia Huệ Mobile. Quý khách có thể theo dõi trực tiếp quá trình sửa chữa thay thế tại cửa hàng. Báo giá chi phí sửa chữa đã bao gồm công thay thế, sửa chữa nên khách hàng không cần trả thêm chi phí nào khác. Cam kết sản phẩm linh kiện chính hãng với chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng.

giá thay mặt kính samsung

• Thay mặt kính Samsung Galaxy A6: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A6 Plus: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2017 (A720): 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2018 (A750): 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A8s: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 – 2018: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 Plus: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A910: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A920: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A10: 300.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A30: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A50: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy A70: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy M10: 300.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy M20: 300.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy C9 Pro: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy J4 Plus: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy J510: 300.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime: 300.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy J6: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy J6 Plus: 300.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy J710: 300.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime: 300.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro: 300.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Plus: 300.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S10: 800.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 Plus: 800.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S10e: 800.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S10 – 5G: 800.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S9: 600.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S9 Plus: 600.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S8: 600.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 Plus: 600.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S7: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge: 600.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S6: 400.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge: 550.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus: 800.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 7: 800.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8: 650.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 9: 650.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 10: 800.000đ
• Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 10 Plus: 800.000đ

giá thay màn hình samsung

• Thay màn hình Samsung Galaxy A6: 1.400.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A6 Plus: 1.800.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2017 (A720): 1.950.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2018 (A750): 1.550.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A8s: Liên hệ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A8 – 2018: 1.600.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A8 Plus: 1.950.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A910: 2.200.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A920: 2.200.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A9 Pro: Liên hệ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A10: 650.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A30: 1.450.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A50: 1.550.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy A70: 2.450.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy M10: 650.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy M20: 750.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy C9 Pro: Liên hệ
• Thay màn hình Samsung Galaxy J4 Plus: 650.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy J510: Liên hệ
• Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime: 550.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy J6: 1.400.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy J6 Plus: Liên hệ
• Thay màn hình Samsung Galaxy J710: Liên hệ
• Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime: 650.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro: 1.600.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus: 1.800.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S10: 3.950.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S10 Plus: 4.500.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S10e: Liên hệ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S10 – 5G: 4.900.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S9: 3.600.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S9 Plus: 3.850.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S8: 3.100.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus: 3.850.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S7: Liên hệ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge: 2.500.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S6: Liên hệ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge: 1.600.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus: 2.500.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy Note 7: 2.200.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8: 4.000.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9: 3.800.000đ
• Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10: Liên hệ
• Thay màn hình Samsung Galaxy Note 10 Plus: Liên hệ

giá thay mặt lưng samsung

• Thay lưng Samsung Galaxy A6: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy A6 Plus: 350.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy A7 2017 (A720): 190.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy A7 2018 (A750): 250.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy A8s: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy A8 – 2018: 180.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy A8 Plus: 280.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy A910: 200.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy A920: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy A9 Pro: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy A10: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy A30: 180.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy A50: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy A70: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy M10: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy M20: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy C9 Pro: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy J4 Plus: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy J510: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy J5 Prime: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy J6: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy J6 Plus: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy J710: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy J7 Prime: 350.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy J7 Pro: 350.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy J7 Plus: Liên hệ
• Thay lưng Samsung Galaxy S10: 400.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S10 Plus: 400.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S10e: 400.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S10 – 5G: 550.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S9: 400.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S9 Plus: 400.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S8: 400.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S8 Plus: 400.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S7: 250.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S7 Edge: 250.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S6: 180.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S6 Edge: 180.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy S6 Edge Plus: 200.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy Note 7: 300.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy Note 8: 400.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy Note 9: 400.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy Note 10: 400.000đ
• Thay lưng Samsung Galaxy Note 10 Plus: 400.000đ

giá thay viền vỏ samsung

• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A6: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A6 Plus: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A7 2017 (A720): Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A7 2018 (A750): Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A8s: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A8 – 2018: 350.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A8 Plus: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A910: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A920: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A9 Pro: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A10: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A30: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A50: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy A70: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy M10: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy M20: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy C9 Pro: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy J4 Plus: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy J510: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy J5 Prime: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy J6: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy J6 Plus: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy J710: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy J7 Prime: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy J7 Pro: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy J7 Plus: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S10: 800.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S10 Plus: 800.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S10e: 650.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S10 – 5G: 800.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S9: 600.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S9 Plus: 600.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S8: 600.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S8 Plus: 600.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S7: 400.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S7 Edge: 450.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S6: 300.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S6 Edge: Liên hệ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy S6 Edge Plus: 400.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy Note 7: 600.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy Note 8: 650.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy Note 9: 650.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy Note 10: 800.000đ
• Thay viền, vỏ Samsung Galaxy Note 10 Plus: 800.000đ

giá thay pin samsung

• Thay pin Samsung Galaxy A6: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy A6 Plus: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy A7 2017 (A720): 300.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy A7 2018 (A750): 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy A8s: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy A8 – 2018: 300.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy A8 Plus: 300.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy A910: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy A920: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy A9 Pro: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy A10: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy A30: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy A50: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy A70: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy M10: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy M20: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy C9 Pro: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy J4 Plus: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy J510: 200.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy J5 Prime: 250.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy J6: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy J6 Plus: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy J710: 200.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy J7 Prime: 300.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy J7 Pro: 300.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy J7 Plus: 300.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S10: 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S10 Plus: 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S10e: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy S10 – 5G: Liên hệ
• Thay pin Samsung Galaxy S9: 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S9 Plus: 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S8: 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S8 Plus: 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S7: 300.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge: 300.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S6: 250.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S6 Edge: 250.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy S6 Edge Plus: 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy Note 7: 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy Note 8: 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy Note 9: 350.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy Note 10: 450.000đ
• Thay pin Samsung Galaxy Note 10 Plus: 500.000đ

giá thay chân sạc samsung

• Thay chân sạc Samsung Galaxy A6: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A6 Plus: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A7 2017 (A720): 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A7 2018 (A750): 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A8s: Liên hệ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A8 – 2018: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A8 Plus: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A910: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A920: Liên hệ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A9 Pro: Liên hệ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A10: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A30: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A50: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy A70: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy M10: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy M20: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy C9 Pro: Liên hệ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy J4 Plus: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy J510: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy J5 Prime: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy J6: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy J6 Plus: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy J710: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy J7 Prime: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy J7 Pro: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy J7 Plus: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S10: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S10 Plus: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S10e: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S10 – 5G: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S9: 300.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S9 Plus: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S8: 300.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S8 Plus: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S7: 300.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S7 Edge: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S6: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S6 Edge: 250.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy S6 Edge Plus: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy Note 7: 250.009đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy Note 8: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy Note 9: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy Note 10: 350.000đ
• Thay chân sạc Samsung Galaxy Note 10 Plus: 350.000đ

giá sửa chữa phần cứng samsung

giá sửa lỗi cảm ứng samsung

• Sửa lỗi cảm ứng Samsung Galaxy S8 Plus: 400.000đ
• Sửa lỗi cảm ứng Samsung Galaxy Note 8: 500.000đ

giá sửa lỗi nguồn samsung

• Sửa lỗi nguồn Samsung Galaxy S8 Plus: 500.000đ
• Sửa lỗi nguồn Samsung Galaxy Note 8: 500.000đ

giá sửa lỗi wifi samsung

• Sửa lỗi wifi Samsung Galaxy S8 Plus: 500.000đ
• Sửa lỗi wifi Samsung Galaxy Note 8: 500.000đ

giá sửa lỗi loa (audio) samsung

• Sửa lỗi loa Samsung Galaxy S8 Plus: 500.000đ
• Sửa lỗi loa Samsung Galaxy Note 8: 500.000đ

giá sửa lỗi cảm biến samsung

• Sửa lỗi cảm biến Samsung Galaxy S8 Plus: 400.000đ
• Sửa lỗi cảm biến Samsung Galaxy Note 8: 400.000đ

giá sửa lỗi sạc samsung

• Sửa lỗi sạc Samsung Galaxy S8 Plus: Liên hệ
• Sửa lỗi cạc Samsung Galaxy Note 8: Liên hệ

bảng giá sửa chữa các hãng khác:

ĐÀO TẠO NGHỀ

Nhận dạy nghề sửa chữa điện thoại cả nam và nữ. Cho những bạn không có bằng cấp, kinh nghiệm. Và cả những bạn cần nâng cao tay nghề.

HỌC VIÊN SẼ ĐƯỢC

Đào tạo từ căn bản đến nâng cao
Với mọi dịch vụ sửa chữa smartphone
Bởi kĩ thuật viên kinh nghiệm dày dặn
Cùng trang thiết bị sửa chữa hiện đại
CHI TIẾT

GÓI BẢO HÀNH RƠI VỠ

Bảo hành thiết bị vỡ kính trong quá trình sử dụng do bất cẩn hay tai nạn đều được ép kính mà không cần chi trả chi phí ép kính

LỢI ÍCH GÓI BẢO HÀNH

Chi phí đăng kí thấp
Không giới hạn số lần xử lý ép kính
CHI TIẾT
LIÊN HỆ

217 Vũ Tông Phan, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

GIA HUỆ MOIBLE
  • Báo giá chính xác, tiết kiệm nhất
  • Kỹ thuật viên chuyên nghiệp, lành nghề
  • Bảo hành dài hạn 6 - 12 tháng
  • Linh kiện chính hãng 100%
  • Sửa chữa lấy ngay, xem trực tiếp
DỊCH VỤ SỬA CHỮA
SẢN PHẨM & DỊCH VỤ MỚI
Scroll to Top