BẢNG GIÁ SỬA CHỮA XIAOMI

THAY KÍNH – ÉP KÍNH XIAOMI

 • Thay Kính Xiaomi Mi A2: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi A1: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi 6X: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi 5X: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi 4: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi 5: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi 8: 600.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi 8SE: 600.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi 8 Lite: 300.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi 8 Pro: 800.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi 9: 800.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi 9SE: 800.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi Mix: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi Mix 2: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi Mix 3: 600.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi Max: 400.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi Max 2: 400.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi Max 3: 400.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi Note 2: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Mi Note 3: 400.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi Note 2: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi Note 3: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi Note 4: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi Note 4X: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi Note 5: 400.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi Note 6: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi Note 6 Pro: 400.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi Note 7 Pro: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi 4: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi 4X: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi 5: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Redmi 5 Plus: 350.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Black Shark: 500.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Black Shark 2: 800.000đ
 • Thay Kính Xiaomi Black Shark Helo: 800.000đ
 • Thay Kính Xiaomi K20 Pro: 800.000đ

REALME

 • Thay Kính Realme 1: 350.000đ
 • Thay Kính Realme 2: 350.000đ
 • Thay Kính Realme C1: 350.000đ
 • Thay Kính Realme 2 Pro: 350.000đ
 • Thay Kính Realme 3 Pro: 350.000đ
 • Thay Kính Realme 3: 350.000đ
 • Thay Kính Realme 1- 2019: 350.000đ
 • Thay Kính Realme C2: 350.000đ

Bài viết mới nhất