nắp lưng samsung galaxy Note3

+hàng công ty chính hãng mới 100%

20140404_234955

 

20140404_235122

20140404_234756

 

giá bán đồng hạng 90 000