nắp lưng samsung galaxy S4 Black edtion

-Nắp lưng được thiết kế giả da như samsung galaxy Note3 , cầm tay cảm giác chắc chắn không bị trơn như những  phiên bản trước 

editionNắp lưng Samsung Galaxy S4

ben_zen_S4

Bảng Giá

Nguồn: http://giahuemobile.com