Thay Cảm ứng HTC lấy ngay tại Hà Nội

 

*Quy Trình Thay Cảm ứng HTC 

1-Nhân máy Kiểm tra tình trạng máy .Xác định nguyên nhân thông qua khác hàng và qua các mã tes của hãng

2-Cho khách hàng kiểm tra cảm ứng trước khi thay thế ,quy trình thay thế sẽ diễn ra mà khách hàng có thể ngồi xem trực tiếp 

3-Sau khi thay xong sẽ đưa khách hàng kiểm tra lại và nhân viên sẽ nhận lại máy dán tem bảo hành và dán màn hình 

4- Khi kiểm tra xong  mọi xác suất khi tháo lắp cửa hàng hoàn toàn chịu trác nhiệm 

Touch_Sensattion XE

*Giá thay Cảm ứng HTC

htc

 

 

HTC-ONeX

*Danh sách Cảm ứng có thể thay chung cho nhau được anh em tham khảo nhé 

1-Cảm ứng A6380 / Liberty 

2-Cảm ứng  HTC G1 

3-Cảm ứng HTC G2 / Magic, Spec, Features 

4-Cảm ứng  HTC G3 / Hero, A6262 

5-Cảm ứng HTC G4 / Tatto, A3288 

6-Cảm ứng  HTC G5 / Nexus one, Passion, Dragon, Pb 99100, bravo 

7-Cảm ứng HTC G6 / Legend, A6363 

8-Cảm ứng  HTC G7 / Desire 

9-Cảm ứng  HTC G8 / A3333, WILDFIRE ( Có hai loại có ic và không có ic ) 

10-Cảm ứng HTC G9 / Intruer, A6366 

11-Cảm ứng  HTC G10 / Desire HD, A9191 

12--Cảm ứng HTC G11 / S710e, Incredible S, Vivo, Adr6350, Pg32130 

13-Cảm ứng  HTC G12 / DESIRE S, S510e 

14-Cảm ứng  HTC G13 / WILDFIRE S, A510E 

15-Cảm ứng HTC G14 / Z710E, Sensation, Pyramid, pg58100, pg58110, pg58120 

16-Cảm ứng  HTC G15 / Salsa, Icon, C510e 

17-Cảm ứng HTC G16 / Chacha, A810e 

18-Cảm ứng  HTC G17 / Evo 3D, X515m 

19-Cảm ứng HTC G18 / Z715E, Sénation XE 

20-Cảm ứng HTC G19 / Rider 4G, holiday, Vivid LTE 4G, X710e, ph39100, ph39110 

21-Cảm ứng  HTC G20 / Rhyme, S510b 

22-Cảm ứng HTC G21 / Sensation XL, X315e, P139200 

23-Cảm ứng HTC G22 / X715e, Amaze 4G, Ruby 

24-Cảm ứng  HTC G23 / One X, S720e,Pg83100 

25-Cảm ứng  HTC EVO 4G 

26-Cảm ứng HTC HD7 

27-Cảm ứng HTC T8788 / Surround, Mondrian 

28-Cảm ứng HTC RADAR T / Omega, C110e 

29-Cảm ứng HTC RADAR D 

30-Cảm ứng  HTC HD2 / T8585, Leo 100 

31-Cảm ứng HTC my touch 4G 

32-Cảm ứng HTC T8686 / trophy, Spark 

33-Cảm ứng  HTC A310e / xplorer 

34-Cảm ứng HTC Desire Z 

35-Cảm ứng  HTC HD1 / T8282 

36-Cảm ứng g HTC T8698 / Mozart 

37-Cảm ứng  HTC HD MINI / t5555 

38-Cảm ứng  HTC Incredible VS 

39-Cảm ứng HTC MAX 4G 

40-Cảm ứng  HTC F3188 / Dopod 

41-Cảm ứng  HTC F8188 / Freestyle 

42-Cảm ứng  HTC S610-D 

43-Cảm ứng  HTC Diamond 2 

44-Cảm ứng  HTC Diamond 1 

45-Cảm ứng   HTC Touch Pro 2 

46-Cảm ứng   HTC Vigor 

47-Cảm ứng  HTC Kaiser Ver 2 

48-Cảm ứng  HTC 8X 

49-Cảm ứng  HTC Desire V