Thay Kính Samsung Note 8

0

Mô tả

  • Thay Kính Samsung Note 8 chính hãng bảo hành 12 tháng
  • Thay Kính Samsung Note 8 không cần tháo máy
  • Khách hàng ngồi xem trực tiếp chờ lấy ngay sau 1 giờ