Thay Kính Samsung S8 Plus

0

Mô tả

  • Thay Kính Samsung S8 Plus chính hãng bảo hành 12 tháng
  • Thay Kính Samsung S8 Plus không cần tháo máy
  • Khách hàng ngồi xem trực tiếp chờ lấy ngay sau 60 phút