Thay kính Samsung S8

0

Mô tả

  • Thay kính Samsung S8 chính hãng bảo hành 12 tháng
  • Thay kính Samsung S8 không cần tháo máy
  • khách hàng ngồi xem trực tiếp chờ lấy ngay sau 60 phút