Thay viền samsung galaxy Note 3 (AT&T)/N900A

*Thay viền samsung galaxy Note 3 (AT&T)/N900A

-Benzen chính hãng kèm luôn miếng dàn chuẩn cỏ đủ tản nhiệt chíp , giá bạc chắn tụ ,phím volum+âm  lượng 

-Thay thế lấy ngay sau 30 phút khách hàng có thể ngồi xem trực tiếp mọi quy trình tháo lắp 

-Toàn bộ xác suất : lỗi màn , lỗi máy … cửa hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm

Giá Thay viền benzen Samsung Note 3 : 

+Thay Benzen không=400k 

+Thay Xương camera=100k

+Thay nắp lưng =50k

+thay full bộ =500k

20121209_004850

Bảng giá thay viền, blacket Samsung :

bảng giá thay viền Samsung
bảng giá thay viền Samsung